dec 6, 2021

Het Groninger Formularium (GF) biedt huisartsen een handreiking bij het voorschrijven van medicatie. Het formularium biedt voor de meest voorkomende aandoeningen een beperkt aantal medicamenten waaruit de voorschrijver kan kiezen. Bijwerkingen, doses en toedieningsvormen worden met adviezen overzichtelijk aangeboden. Het formularium is als handzaam boekje én in een app beschikbaar. Om de huisartsen nog eenvoudiger gebruik te laten maken van dit formularium is bij de Groninger Apotheken Vereniging het project Groninger Formularium in het huisartsenvoorschrijfsysteem (GF in HIS) gestart. Hierdoor wordt het voor huisartsen mogelijk om geheel voor te schrijven volgens GF. Werken met GF in HIS heeft grote voordelen, zoals o.a. (1) pop-ups preferentiebeleid, waardoor patiënt een correct recept krijgt, (2) medicatie is (vlot) te leveren, (3) optimaal benutten van beschikbare farmaceutische kennis in de regio en (4) geen overname c.q. typ- en schrijffouten.

De projectgroep gaat kijken of en hoe gestimuleerd kan worden dat de voorschrijver GF in HIS actief gaat gebruiken. Het doel van dit project is om GF in HIS een goede start te geven en een brede implementatie mogelijk te maken.

Dit project zal, onder leiding van Hilde Otterman, starten in 2022.

Andere projecten

Project Polyfarmacie: Medicatiebeoordeling

Project Polyfarmacie: Medicatiebeoordeling

De projectgroep Polyfarmacie bestaat uit apothekers van de Apothekers Coöperatief Groningen en huisartsen van de Groninger Huisartsen Coöperatie. Gezamenlijk is een stappenplan opgezet om tot een uniforme werkwijze van medicatiebeoordeling te komen. Binnen het project...

Project VIP Live

Project VIP Live

Update 26-1-2023 Trees van der Veen is projectleider van VIP Live, een project dat is aangedragen door de huisartsen. VIP Live biedt een platform waarmee efficiënt communiceren tussen allerlei zorgpartijen onderling mogelijk wordt gemaakt. Met VIP Live is daarmee...