Samen en verbinden

Bij de coöperatie staat samenwerken centraal en dit zie je ook terug in ons logo. De verschillende vlakken en kleuren symboliseren de samenwerking die er achter de schermen is van allerlei partijen, zoals bijvoorbeeld artsen, fysiotherapeuten en verzekeraars. Alle kleurvakken samen is een nieuwe vorm en verbeeldt de verbinding. De kleuren zijn gebaseerd op de vlag van de provincie Groningen om het regionale karakter weer te geven.

Want regionaal is de coöperatie goed vertegenwoordigd: alle openbare apothekers in de provincie Groningen zijn aangesloten. Met onze coöperatie willen we de apotheekzorg in de provincie Groningen optimaliseren op het gebied van dienstverlening, advisering, nascholingen en in- en verkoop van middelen voor farmaceutische zorg. De coöperatie is door een andere rechtsvorm een aanvulling op de activiteiten van de Groninger Apotheken Vereniging en werkt dan ook intensief samen met deze vereniging.

We willen ons profileren en zullen daarom aansluiten bij zorg overleggen op regionaal niveau. De kennis en kunde van de apotheker als specialist geneesmiddelen zullen we nadrukkelijk inzetten door met zorgpartijen om tafel te gaan en afspraken te maken. Met de zorgverzekeraar en huisartsen gaan we zorgprojecten opzetten waarbij preventie nadrukkelijk aandacht krijgt. Denk hierbij aan voorkomen van medicijnverslaving door met huisartsen het gebruik stevig te monitoren en voorkomen van onder- en overbehandeling met medicijnen.

 

Eerstkomende algemene ledenvergadering is gepland op: 11 mei 2023.