Project Polyfarmacie: Medicatiebeoordeling

mei 27, 2022

De projectgroep Polyfarmacie bestaat uit apothekers van de Apothekers Coöperatief Groningen en huisartsen van de Groninger Huisartsen Coöperatie. Gezamenlijk is een stappenplan opgezet om tot een uniforme werkwijze van medicatiebeoordeling te komen.

Binnen het project krijgen patiënten vanaf een bepaalde leeftijd met meerdere verschillende medicijnen een medicatiebeoordeling. Patiënten bij wie een periodieke medicatiebeoordeling gewenst is worden door de huisarts aangedragen bij de apotheek. De apotheker doet vervolgens een farmacotherapeutische anamnese en analyse, informeert de huisarts over zijn/haar bevindingen en geeft op basis daarvan een advies op maat. De huisarts informeert de patiënt en zal afhankelijk van het advies de medicatie aanpassen.

Het Stappenplan Medicatiebeoordeling geeft ook ruimte om andere kwetsbare patiënten te kunnen beoordelen. De apotheker bij de anamnese voor alle patiënten steeds gebruik van de standaard ACG Anamnese formulier polyfarmacie.

Het project is opgezet om de zorg rondom kwetsbare patiënten en patiënten met veel medicijnen te verbeteren, zodat patiënten de optimale behandeling krijgen. In voorkomende situaties zal de medicatiebeoordeling leiden tot een aanpassing van het medicijnpallet van de patiënt (minder, anders, meer).

Emina Rakic (apotheker) is projectleider van het polyfarmacie project.

Andere projecten

Voorschrijven volgens GF

Voorschrijven volgens GF

Het Groninger Formularium (GF) biedt huisartsen een handreiking bij het voorschrijven van medicatie. Het formularium biedt voor de meest voorkomende aandoeningen een beperkt aantal medicamenten waaruit de voorschrijver kan kiezen. Bijwerkingen, doses en...

Project VIP Live

Project VIP Live

Update 26-1-2023 Trees van der Veen is projectleider van VIP Live, een project dat is aangedragen door de huisartsen. VIP Live biedt een platform waarmee efficiënt communiceren tussen allerlei zorgpartijen onderling mogelijk wordt gemaakt. Met VIP Live is daarmee...