dec 6, 2021

Update 26-1-2023

Trees van der Veen is projectleider van VIP Live, een project dat is aangedragen door de huisartsen. VIP Live biedt een platform waarmee efficiënt communiceren tussen allerlei zorgpartijen onderling mogelijk wordt gemaakt. Met VIP Live is daarmee efficiënter werken mogelijk.

In de afgelopen maanden hebben een vijftal apotheken het softwareprogramma getest op gebruiksgemak en effectiviteit. De uitkomsten zijn zodanig dat een volgende stap gemaakt kan worden. Alle apotheken worden daarvoor aangesloten op VIP Live, zodat er op korte termijn mee gewerkt kan worden.

Andere projecten

Project Polyfarmacie: Medicatiebeoordeling

Project Polyfarmacie: Medicatiebeoordeling

De projectgroep Polyfarmacie bestaat uit apothekers van de Apothekers Coöperatief Groningen en huisartsen van de Groninger Huisartsen Coöperatie. Gezamenlijk is een stappenplan opgezet om tot een uniforme werkwijze van medicatiebeoordeling te komen. Binnen het project...

Voorschrijven volgens GF

Voorschrijven volgens GF

Het Groninger Formularium (GF) biedt huisartsen een handreiking bij het voorschrijven van medicatie. Het formularium biedt voor de meest voorkomende aandoeningen een beperkt aantal medicamenten waaruit de voorschrijver kan kiezen. Bijwerkingen, doses en...