dec 6, 2021

Trees van der Veen is projectleider van VIP Live, een project dat is aangedragen door de huisartsen. VIP Live biedt een platform waarmee efficiënt communiceren tussen allerlei zorgpartijen onderling mogelijk wordt gemaakt. Met VIP Live is daarmee efficiënter werken mogelijk.

De projectgroep gaat in overleg met de huisartsen van de GHC om zich te oriënteren op gebruik, gebruiksgemak en effectiviteit. Daarnaast wordt gekeken wat de kosten zijn om aan te sluiten bij VIP Live en of het gebruik voldoende meerwaarde heeft in relatie tot de kosten.

Andere projecten

Project Polyfarmacie: Medicatiebeoordeling

Project Polyfarmacie: Medicatiebeoordeling

De projectgroep Polyfarmacie bestaat uit apothekers van de Apothekers Coöperatief Groningen en huisartsen van de Groninger Huisartsen Coöperatie. Gezamenlijk is een stappenplan opgezet om tot een uniforme werkwijze van medicatiebeoordeling te komen. Binnen het project...

Voorschrijven volgens GF

Voorschrijven volgens GF

Het Groninger Formularium (GF) biedt huisartsen een handreiking bij het voorschrijven van medicatie. Het formularium biedt voor de meest voorkomende aandoeningen een beperkt aantal medicamenten waaruit de voorschrijver kan kiezen. Bijwerkingen, doses en...