Missie en visie

Het Apothekerscoöperatief Groningen u.a. (ACG) is een organisatie van en voor apothekers in de provincie Groningen en de kop van Drenthe.

Het ACG initieert en realiseert goede samenwerkingsafspraken in de regio tussen apothekers onderling alsook met (para)medici, zorgverzekeraars en andere ketenpartners. Dit doet zij ten behoeve van een goede positie van de openbare apotheker in de Eerste Lijn. De beste zorg voor de client is hierbij het uitgangspunt.

Het ACG bevordert en borgt de kwaliteit en continuïteit van de lokale farmaceutische patiëntenzorg middels concrete zorgprojecten die worden opgezet vanuit het collectief en worden gedragen door de kennis en kunde van de individuele apothekers(teams).

Visie

Het ACG zal de apothekers in haar regio positioneren als lokaal geneesmiddelexpert bij uitstek en de ultieme coach bij het medicijngebruik van hun cliënten. In deze rollen is de laagdrempelige benaderbaarheid voor cliënten onontbeerlijk of dit nu fysiek, telefonisch of digitaal is.

Het ACG zal regio-specifieke, innovatieve zorgprogramma’s ontwikkelen en optimaliseren voor apothekers teneinde het medicijngebruik van haar cliënten aantoonbaar te verbeteren. Hierbij zal er aandacht zijn voor het verbeteren optimaliseren van het bestaande medicijngebruik, maar juist ook voor gezondheidspreventie.

Het ACG is van mening dat goede praktische en zorginhoudelijke samenwerkingsafspraken tussen apothekers en andere ketenpartners in de regio essentieel zijn voor het verwezenlijken van haar doelen. Het ACG zal – daar waar nodig – samenwerkingsafspraken met de betrokken ketenpartners initiëren, realiseren en continu evalueren.